Ying Yang Shiatsu
Start
Praxis
ber mich
Kontakt
Kosten
Anfahrt
Impressum
Datenschutz

23.09.2019

Naturheilpraxis Daniela Pforr

 Akupunktur/-pressur
.Mittels gezieltem Setzen von Akupunkturnadeln, aber auch durch Drcken oder Massieren an bestimmten Punkten, werden Energieblockaden beseitigt und der Energiefluss wieder hergestellt. Der K”rper wird somit in seiner Funktion gest„rkt, seine Selbstheilungsmechanismen zu aktivieren und krankmachende Faktoren zu beseitigen.
 
Sch„delakupunktur nach Yamamoto
= YNSA = Yamamoto New Scalp Acupuncture
 
Der Mediziner Yamamoto fand heraus, dass spezielle Bereiche der Stirnbasis mit bestimmten Organen in konkreter Verbindung stehen.Anhand einer bestimmten Bauchdeckendiagnostik oder bestimmten Regionen am Halsbereich, kann man ber entsprechende Areale im Bereich Stirn, Schl„fen und Hinterhaupt direkt Einfluss nehmen.Die Sch„delakupunktur nach Yamamoto gilt als frei von Nebenwirkungen. Sie kann bei fast allen neurologischen Beschwerden und vielen weiteren Krankheitsbildern angewandt werden.
Die Stimulation der Zonen erfolgt mit feinen Akupunkturnadeln und bei Kindern mit dem Laser.
Sie eignet sich hervorragend fr neurologische Erkrankungen und wenn man mit den herk”mmlichen Therapien keine Verbesserungen erzielen kann.
 
Ohrakupunktur
 
Bei der Ohrakupunktur handelt es sich um eine Sonderform der Akupunktur. Sie wird h„ufig erg„nzend zur K”rperakupunktur eingesetzt. Es bestehen reflektorische Zusammenh„nge zwischen bestimmten K”rperregionen und Ohrarealen. Diese wurden bereits ca. 100 Jahre vor unserer Zeitrechnung im klassischen Lehrbuch der TCM dargestellt. Der franz”sische Arzt Dr. Paul Nogier hat weiter erforscht und systematisch eine Reflextopographie des Ohres erstellt und weiter verbreitet. Die Inspektion der Ohrmuschel bietet h„ufig Hinweise auf St”rungen im Bereich der inneren Organe, welche mit entsprechender Akupunktur auch behandelt werden k”nnen.
 
Indikationsliste:
 
Erkrankungen und Schmerzen des Bewegungsapparates wie z. B.
HWS-Syndrom,
Schulter-Arm-Syndrom,
diversen Wirbels„ulenbeschwerden
Kopfschmerzen und Migr„ne
Nervenschmerzen
Erkrankungen der Atemwege, z.B. Sinusitis, Asthma bronchiale, Allergien
Gyn„kologisch Beschwerden wie z.B. hormonelle St”rungen, Geburtsvorbereitung
funktionelle Magen-Darmst”rungen
HNO Erkrankungen wie z.B. Tinnitus
Suchtverhalten wie  Esssucht , Nikotin

zurck